NPM Termo, Zyra në Prishtinë

  • Qendra tregtare “Bregu i Diellit” nr. 40 (kati i parë)
  • Prishtinë
  • Kosovo